Divný suchý rok

Divný suchý rok

Hudba a text: Slávek Janoušek

Víte mladí lidé je to divný rok
Pořád taková zima
Voda vzala lávku přes potok
A člověku je nějak divně i mezi svýma
A ani sad letos nerodil
Spousta stromů uschla
Dlouho jsem zase marodil
Vzácná semena květin mi ztuchla

Je to divný rok
Nevzešlo to co se zasilo
Půda je nějak otrávená
To nikdá nebylo nebylo nebylo nebylo
To nikdá nebylo nebylo nebylo nebylo

Tam vzadu vykáceli sad
Kořeny vyhodili do povětří
Viděl jsem je tu už tolikrát
Pokaždé je Alan znovu zvětří
Přál bych vám je vidět
Jak se ti chlapi přitom smáli
A při té letošní bídě
I živé stromy podřezali
Napřed říkali v dědině
Že tam prý má vést silnice
A pak se jeden v hospodě podřek bábině
Bude tam střelnice

Je to divný rok
Suché nebe vody upilo
Tři studně museli zasypat
To nikdá nebylo nebylo nebylo nebylo
To nikdá nebylo nebylo nebylo nebylo

Včera jsme ztratili souseda
Prostě se nevrátil z města
A kdosi se jeho sestry ptal
Jestli ho někdo nehledá
A pak se tak divně podíval
A řekl Takže nebyl tady
No a ptát se přestal
Nezávidím vám že jste mladý

Je to divný rok
Suché nebe vody upilo
Tři studně museli zasypat
To nikdá nebylo nebylo nebylo nebylo
To nikdá nebylo nebylo nebylo nebylo

Co mu na to člověk říct má
To se vám dědo jenom tak zdá
Vidíte příliš moc much
A máte jen zbytečný strach
Zase se pročistí vzduch
Píšou to v novinách

Na okno mi přilétají holubi
A hlavy vám mají tak lysé
To cítíte blízkost záhuby
Ale člověk nic nedozví se Nic
Bojíme se jen strašáků
Něčeho z hlavy něčí
Ale nepřivedou nás ke strachu
Doopravdická nebezpečí

To nikdá nebylo nebylo nebylo
Nebylo nebylo nebylo
To nikdá nebylo nebylo nebylo
Nebylo

0

Your Cart