Píseň – Song – Chanson

Píseň – Song – Chanson

Hudba a text: Slávek Janoušek, cizojazyčná spolupráce: Marie Šmídová

Everybody is original
Everybody is another
Everybody has own habits
Everybody plays other game
But in our hearts
We are all the same
And everybody is important

Promiň já ti vůbec nerozumím
Excuse-moi je ne te comprends pas
I am sorry I don´t understand you

Každý z nás je originál
Každý z nás je jinačí
Každý má své vlastní zvyky
Každý svou hru roztáčí
Ale v našich srdcích
Všichni jsme stejní
A každý z nás je důležitý

Naučím tě svoji hru .. na písničku
Je vais t´apprendre un jeu .. a chanson
I will teach you our game .. on a sing a song

Vymysli si svou větu a tu zazpívej
Essey de dire maintenant un vers at chante
Try to find your own verse and sing it now

Chacun de nous est original
Chacun de nous est différent
Chacun de nous a sou coutume
Chacun de nous joue autrement
Mais dans nos coeurs
Nous sommes tous les mémes
Chacun de nous est important

I am not a good dancer but I like to dance
Je pense j´ai deja compris
Nejsem dobrý tanečník ale tančím tak rád
Je comprands bien Je ne suis pas un danseur mais j´aime a danser
I think I have got it now I understand you
Vyměním svou svačinu za tvou sestru
I will swop my bun for your sister Everybody is original
J´échange mon goúter contre ta soeur Chacun de nous est différent
Každý z nás má vlastní zvyky
Ach miláčku to bylo nádherné

Chacun de nous joue autrement
Oh mon amour c´était merveilleux

Ale v našich srdcích
Oh my love that was wanderful We are all the same
But in our hearts
Myslím že jsem pochopil už ti rozumím
We are all the same

0

Your Cart