Pohled z okna

Pohled z okna

Hudba a text: Slávek Janoušek

Schválně se podívej z okna Teď
Na na na nana z okna
Řekni mi co vidíš z okna jo
Na na na nana z okna
Tebe se to chlapče taky týká
Vidíš jak na kopci to červené světlo bliká
Cítíš Nová estetika
Řekni mi co ještě vidíš z okna
Na na na nana z okna

No já bych řekl že vidím že z okna
Našeho pokoje fantastický rozhled je
Na protější blok vzdálený jenom skok
Do pokojů stošedesáti sousedů
Do stošedesáti kuchyní
A do mnoha předsíní
Do stošedesáti koupelen
To koukáš málem celej den
Celej rok
Na protější blok
Jako cvok

Řekni mi co ještě vidíš z okna jo

No já se ani večer nedívám na televizi
Lepší jsou modrá okna protějšího bloku
Támhle statná mamka po večeři sklízí
A támhle blondýnka je sama už půl roku
A tak mě tak někdy napadá
Že až bude vhodná nálada že bych ji
Jenže teď jdu ostříhat trávu dohola
A zamést před vchodem a umýt schody
Protože do našeho vchodu přijde kontrola
A bude dávat body

Řekni mi co ještě vidíš z okna jo

Na souřadnici páté okno zdola šesté zprava
Ted právě dojedli nejspíš kotletu
On dopil sklenici a od stolu vstává
Zase si zapomněli při tom stáhnout roletu
A tak mě tak někdy napadá
Že až bude vhodná nálada že bych
Jenže teď jdu natírat schránky ve vchodě
Vyzdobit nástěnku a drhnout schody
Protože kontrola prý dneska není v pohodě
A strhávají body

Schválně se podívej z okna Teď
Řekni mi co ještě vidíš z okna jo

No já bych řekl že vidím že z okna
Našeho pokoje fantastický rozhled je
Plechová bouda kupy hlíny roury
Lopuchy a bejlí vidím bez brejlí
Pletivo polámané panely
Sudy plechy dráty trámy kabely
Dlaždice a obrubníky
Ohořelé pneumatiky
Zbytky cihel asfaltu a cementu a betonu
Betonu betonu nu nu nu nu
No no no no
Tak tohle prostě patří k prostředí
Za ta léta si zvykli všichni sousedi
Takže si to od nikoho nenecháme brát
A naše děti aspoň mají si kde hrát

Ptal jsem se co vidíš z okna ne
No no no nono z okna
Dívej se nahoru z okna jo
No no no nono z okna
Modré nebe se tě taky týká
Vidíš jak na kopci to červené světlo blik bliká
Cítíš Nová estetika
Dívej se nahoru z okna jo
No no no nono z okna
No jo no nojo z okna
Dívám se nahoru z okna
Když dole je takovej bordel

0

Your Cart