Ptala se tě mladá dívka

Ptala se tě mladá dívka

Hudba: Slávek Janoušek
Text: Vladimír Holan

Ptala se tě mladá dívka
Co je poezie
Chtěl jsem jí říci
Také to že jsi
Ach ano že jsi
A že ve strachu a úžasu
Které jsou svědectvím zázraku
Bolestně žárlím
Na plnost tvé krásy
A že tě nesmím líbat
A že s tebou nesmím spát
A že nic nemám
A že ten kdo nemá
Co by daroval musí zpívat

Ale neřekl jsi jí to
Mlčel jsi
A ona ten zpěv
Neslyšela
Neslyšela
Neslyšela

0

Your Cart